Jana Matoušková – 26 let učitelka ve státní školce

15.2. Beseda o školkách v Zanzíkovi! Registrace na FB pod příspěvkem zde:
https://www.facebook.com/KavarnaZanZik/

Maminka 2 kluků, vystudovaná učitelka MŠ a vychovatelka, která se po 26 letech úsilí práce s dětmi ve státní školce, rozhodla vystoupit z řad klasického, nic nerozvíjejícího „vzdělávání“.

Nejprve byly plány a sny, pak vize a tak jsem začala měnit sebe, své okolí, měnit prostředí, kde by mohly tvořit samy děti. Prostředí, do kterého jim nikdo nezasahuje, jen proto, že by se to tak mělo. Vytvořit dětem takové zázemí, kde se cítí dobře, kde je dítě tvůrcem svého života a společně se svými kamarády, rodiči a sourozenci může tvořit svět plný pohody.

Zajímaly mě způsoby, jak dětem poskytnout víc, než jen bezduché vysvětlování proč a jak, nesmyslné zákazy a příkazy, nemotivující odměny a tresty. Proto jsem se vydala na cestu poznání tvůrčích lidí, od kterých jsem se učila a vybírala to nejlepší pro mě a „své“ děti.

Domluvila jsem si pobyt v Montessori školce, poznávala principy v praxi. Prozkoumávala jsem způsoby vedení v Lesních školkách. Zajímali mě projekty typu – spolky, dětské skupiny, rodinná centra, ekocentra, kurzy a semináře, jako jsou:

 • hra na flétnu bez not, muzikoterapie, skupinové bubnování na djembe,
 • děti s ADHD,
 • tvořivá dramatika,
 • logopedická prevence, jóga pro děti,
 • stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou,
 • psychomotorické hry v MŠ, ŠD a 1. stupeň ZŠ,
 • rodina a sociálně patologické jevy,
 • dyspraxie a dysgrafie u dětí předškolního věku,
 • ekologická výchova,
 • předčtenářské dovednosti u dětí předškolního věku,
 • využití prvků Montessori v MŠ a ZŠ,
 • plavání miminek a batolat.

Poznala jsem, že některé věci jsou dobré, některé výjimečné a některé jsou úplně přirozené
a zcela normální, jen se tomu dal zlatý krásný obal, aby to tak „jako“ vypadalo.

Po těchto zkušenostech jsem vytvořila pro děti třídu s prvky Montessori, prvky lesní školky
a skloubila vše, co jsem se naučila, nabízela netradiční způsoby v klasické MŠ. Věnovala jsem celkovou péči rodičům a jejich potřebám a nechala je společně s dětmi tvořit prostředí, kde se budou všichni cítit dobře. Bylo to krásné, inspirující a naplňující.

Však po příchodu nového vedení se vše navrátilo do starých koleji, s tím jsem nesouhlasila
a i přes prosby rodičů se třída opět stala klasickou nemotivující třídou.

Odešla jsem proto na vesnici a těšila se, jak v přirozeném prostředí mé myšlenky dostanou širší ráz. Opak byl pravdou a já jsem se dostala k soudružkám, které já pracovně nazývám „hlídačky“. Děti je moc nezajímají, zákazy, příkazy, odměny za poslušnost a manipulace dětí ke svému prospěchu. I přes vysvětlování a snaze s tím něco udělat, kdy vůbec nechápali, co po nich chci, jsem to vzdala a řekla si, už nikdy víc.

V té době jsem otěhotněla a dodnes říkám, že mě Svatopluk zachránil, protože jsem mohla odejít a začít něco tvořit. Neboť představa, že dám své milované dítě do rukou takových „soudružek“ mě děsí. Musím říct, že to není, bohudíky všude, protože slýchávám o výborných učitelkách a to je dobře.

Následně jsem se ocitla daleko od přátel a od svého milovaného dospělého syna, neboť jsem našla chaloupku,  kde by se daly uskutečnit mé sny. Dávám na intuici a ta mě zavedla sem. Do malé vesničky Číčov, nedaleko Plzně, kde stojí  malebná chaloupka, blíž k polím a lesům, přesně tak, jak jsem to chtěla.  A zde toužím po vytvoření centra, školičky, domoškoličky, kde bude dobře dětem, jejich rodičům a také mně.

Neboť když je člověk v pohodě, šíří pohodu. Proto začnu tím, že odkryji zákulisí školek, aby rodiče pochopili, že mají možnost dát své dítě do prostředí plné lásky a porozumění, kde nebudou mít pocit, že své dítě odkládají, pouze proto, že musejí do práce.

A tak děkuji všem lidem, kteří chtějí něco dobrého udělat pro sebe, pro druhé a hlavně pro děti.

„NECHME DĚTI BÝTI DĚTMI “ ❤️

Jana Matoušková, 44 let

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.